V porovnaní s dlhodobo vydatými ženami, u rozvedených žien významne vzrastá riziko infarktu myokardu. Tieto výsledky naznačujú závery novej štúdie. Vedci počas 18 rokov analyzovali dáta reprezentatívnej vzorky 15 827 mužov a žien vo veku medzi 45 až 80 rokov, ktorí boli aspoň raz v manželskom zväzku.

Matthew Dupre, PhD. a jeho kolegovia z Inštitútu klinického výskumu Duke university vo výskume odhalili, že u rozvedených ľudí vzrastá výskyt zdravotných problémov.

„Rozvod je jedným z najväčších stresorov, ktorý má ekonomické, emocionálne a zdravotné dôsledky“, konštatujú autori. Nie je ale celkom jasné, ako môže rozvod v priebehu života ovplyvňovať výskyt srdečného infarktu.

V rokoch 1992 až 2010, boli participanti súčasťou rozhovorov s dvojročnými odstupmi počas ktorých bol zisťovaný ich rodinný a zdravotný stav. Na začiatku výskumu sa vo vzorke nachádzalo okolo 14% mužov a 19% žien po rozvode. Takmer jedna tretina participantov sa rozviedla v priebehu 18 ročného pozorovania.

Sad depressed woman sitting outdoors

Z výskumu vyplýva, že rozvedené ženy boli náchylnejšie na infarkt ako ženy, ktoré boli vydaté v priebehu celého obdobia štúdie. Výskum odhalil aj ďalšiu zaujímavosť. Rozvedené ženy, ktoré sa opäť vydali, boli stále náchylnejšie na infarkt ako ženy dlhodobo vydaté.

Naviac, riziko infarktu násobne vzrastá u viackrát rozvedených žien. Z výsledkov vyplýva, že u žien, ktoré podstúpili rozvod dva a viackrát, sa riziko výskytu infarktu zdvojnásobilo v porovnaní s vydatými ženami.

divorced man

U rozvedených mužov bolo riziko infarktu nižšie ako u rozvedených žien. Miera rizika u mužov po rozvode je rovnaká ako u ženatých mužov. Riziko vzrastá až po dvoch a viacerých rozvodoch.

Aj u opätovne ženatých mužov bolo rovnaké ako u mužovo dlhodobo ženatých. Na druhej strane, ženy, ktoré sa druhýkrát vydali, boli náchylnejšie na infarkt ako ženy dlhodobo vydaté.

Dupre s jeho kolegami dokázali, že rozvod je významným faktorom výskytu infarktu myokardu.

Zdroj:
medicalnewstoday.com, Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes -a journal of the American Heart Association

Zdroj obr.: divorcedgirlsmiling.com, huffpost.com, baltimorecountylaw.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach