Rozvod patrí medzi nepríjemné a bolestné skúsenosti. Prečítajte si o výsledkoch 18-ročného výskumu. Vedci prišli na súvislosti medzi výskytom infarktu myokardu a počtom prežitých rozvodov. Prekvapivé výsledky tiež prinieslo porovnanie vplyvu rozvodu na zdravie žien a mužov.

V porovnaní s dlhodobo vydatými ženami, u rozvedených žien významne vzrastá riziko infarktu myokardu. Tieto výsledky naznačujú závery štúdie publikovanej v roku 2015. Vedci počas 18 rokov analyzovali dáta reprezentatívnej vzorky 15 827 mužov a žien vo veku 45 až 80 rokov, ktorí boli aspoň raz v manželskom zväzku.

Matthew Dupre, PhD. a jeho kolegovia z Inštitútu klinického výskumu Duke University vo výskume odhalili, že rozvod má vplyv na výskyt zdravotných problémov. Zistili, že rozvod má vplyv najmä na zdravie žien.

„Rozvod je jedným z najväčších stresorov, ktorý má ekonomické, emocionálne a zdravotné dôsledky.“ – Dupre, M. –

Výskum prebiehal v rokoch 1992 až 2010. Účastníci sa zúčastňovali každé dva roky rozhovorov, počas ktorých výskumníci zaznamenávali ich rodinný a zdravotný stav.

 

Závery výskumu o vplyve rozvodu na zdravie žien: 

  • rozvedené ženy boli viac náchylné na infarkt ako ženy, ktoré boli vydaté v priebehu celého obdobia výskumu
  • rozvedené ženy, ktoré sa opäť vydali, boli stále náchylnejšie na infarkt ako ženy dlhodobo vydaté
  • riziko infarktu násobne vzrastá u viackrát rozvedených žien
  • ženy, ktoré sa rozviedli dva a viackrát, mali dvojnásobne zvýšené riziko výskytu infarktu v porovnaní s vydatými ženami
zdravie žien

Rozvod má negatívny vplyv na zdravie. (obr. ogdendivorcelayers.com)

Výsledky pre mužov:

  • rozvedení muži majú nižšie riziko infarktu ako rozvedené ženy
  • rozvedení muži majú rovnaké riziko infarktu ako ženatí muži
  • pravdepodobnosť infarktu vzrastá až po dvoch a viacerých rozvodoch
  • opätovne ženatí muži majú rovnaké riziko infarktu ako dlhodobo ženatí muži. (Ale opätovne vydaté ženy boli náchylnejšie na infarkt ako dlhodobo vydaté ženy.)

Dupre s tímom kolegov dokázali, že rozvod je významným faktorom výskytu infarktu myokardu. Ešte ale nie je jasný mechanizmus, ako a prečo rozvod v priebehu života ovplyvňuje výskyt srdečného infarktu.

 

Stres z rozvodu má 2. najvýznamnejší vplyv na zdravie

Súvislosti medzi rozvodom, stresom a zdravotným stavom si v polovici 20. storočia všimli vo Veľkej Británii. Poisťovne spozorovali, že vdovy po zavalených baníkoch boli viac náchylné na rôzne ochorenia a zomierali skôr ako ich rovesníčky, ktorých muži prežili.

V šesťdesiatych rokoch psychiatri Thomas Holmes a Richard Rahe zostavili škálu stresujúcich udalostí, ktorá sa v psychológii a medicíne používa dodnes. Rozvod je podľa tejto škály 2. najstresujúcejšia udalosť.

Vyplňte si dotazník stresujúcich udalostí (Holmes, Rahe). Vyhodnotenie vám pošleme e-mailom.

 

Zdroje: medicalnewstoday.com, Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes -a journal of the American Heart Association

Zdroj titul. obr.: ogdendivorcelayers.com

 

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach