Denníkové písanie redukuje stres a má dokonca potenciál zmierniť symptómy generalizovanej úzkostnej poruchy. Ponúka jednoduchý spôsob, ako uľaviť od momentálnej náročnej situácie, nájsť si svoj priestor na relax a lepšie zvládať stres.

Denníky nie sú len pre pubertiačky. Naopak, vytiahnuť prázdny zošit by sme mali v každom veku. A začať písať. Len tak čokoľvek každý deň alebo naopak, cielene o konkrétnom probléme v náročnom úseku života. Písanie tiež odporúčame tým, ktorí sa chcú naučiť, ako lepšie zvládať stres. Písaním sa upokojíte, donúti vás to premýšľať o danej udalosti a zároveň vyjadriť emócie, ktoré sú s ňou spojené. A práve to má pozitívny efekt. Existuje hneď niekoľko prospešných účinkov, na ktoré sa dá písanie zamerať. Vybrali sme pre vás 7 hlavných benefitov:

Benefity písania

1. Upokojíte sa

Už len samotný fakt, že si nájdete miesto a chvíľku času na to, aby ste si napísali, čo máte aktuálne na mysli, vám poskytuje chvíľku na relax. Na chvíľku ticha, na vypnutie, na spomalenie tempa. A to vám môže pomôcť dobiť baterky.  Písanie pred spaním vám môže dopomôcť aj zaspať. Ak si napríklad spíšete úlohy a otravné myšlienky, ktoré vám lietajú hlavou, ľahnete si už s čistou mysľou. Všetko podstatné je totiž na papieri, a vy to môžete jednoducho vypustiť.

Písanie pred spaním vám pomôže zaspať. (obr. pixabay.com)

2. Vyventilujete hnev

Ako sa vraví, papier znesie všetko. A niekedy je vskutku rozumnejšie vykričať sa prostredníctvom pera, než povedať niečo, čo vzápätí oľutujete. Pokiaľ si písomne zhmotníte svoje emócie, dáva vám to príležitosť ich odfiltrovať a ísť ďalej. Nabudúce, keď vás niečo nahnevá, skúste namiesto verbálnej odplaty radšej premiestniť svoje negatívne emócie na papier. Navyše, vedci zistili, že ak si napíšeme svoje negatívne myšlienky a potom papier vyhodíme, táto fyzická symbolika má pozitívny efekt na redukciu nepríjemných emócií.

3. Napomôžete liečbe traumy

Písanie môže efektívne fungovať aj pri spracovaní traumatizujúcich udalostí či pri vnútorných prevratoch a dlho potlačovaných emóciách. Je to spôsob, ktorý donúti človeka o traume premýšľať a zároveň vyjadriť emócie s ňou spojené, čo je v procese vyliečenia veľmi dôležité.

Ako to skúmali

Pennebaker, popredný výskumník z oblasti benefitov písania na liečbu tráum, ľudí inštruoval, aby si našli tiché miesto, kde nebudú rušení a písali o niečom, čo je pre nich mimoriadne osobné a dôležité. Mali tak robiť 20 minút, 4 po sebe nasledujúce dni. Zahrnúť treba tie najhlbšie emócie a myšlienky a zamerať sa na udalosti, ktoré mali výrazný dopad na život človeka. Zároveň treba písať len o tom, čo človek dokáže v danej chvíli zvládnuť.

Pri tomto pokuse sa ukázalo, že v priebehu času mali ľudia tendenciu pri svojom písaní prejsť od nesúvislého opisu po štruktúrovaný. Táto zmena v štýle písania znamená aj zmenu pohľadu človeka na danú udalosť či problém. Ľudia, ktorí si toto písanie skúsili, sa cítili šťastnejší a menej negatívne naladení než predtým. Tiež sa zredukovali ich depresívne symptómy, úzkosť a opakované premýšľanie o danom probléme, a to aj týždne a mesiace po písaní.

U ľudí, ktorí pravidelne písali o svojich pocitoch, sa znížila miera úzkosti a depresií. (obr. pixabay.com)

4. Ujasníte si myšlienky a oslobodíte myseľ

Toto sa týka najmä náročných životných situácií, ktoré si so sebou prinášajú intenzívne negatívne emócie. Keď si totiž daný problém necháme len v hlave, môžeme si ním prechádzať stále dookola a často sa v ňom ešte viac zamotáme a cítime sa horšie ako na začiatku. Pokiaľ to dáte na papier, dáva vám to príležitosť odľahčiť svoju myseľ o tento zážitok a zároveň vám to ponúkne istý nadhľad a odstúpenie od problému. Problém či situácia sa bude dať ľahšie uchopiť a spracovať. To platí pre citovú dilemu, ktorú máte už mesiac v hlave, rozhodnutie, s ktorým sa neviete pohnúť,  nekončiaci zoznam úloh či večnú ľútostivú otázku, prečo vám ten biznis nefunguje. Raz, keď to napíšete, možné riešenia budú pre vás jasnejšie a situácia ľahšie zvládnuteľná.

Inštitút stresu – stres audit, poradenstvo, relaxačné tréningy,…

5. Znížite trému a úzkosť

Písanie vás môže zachrániť aj v situácii, keď pociťujete nervozitu, trému a úzkosť. Nabudúce, keď sa vám budú potiť dlane pred prezentáciou v práci či náročnou skúškou alebo pohovorom a najradšej by ste zo situácie ušli, skúste zmeniť taktiku. Tesne pred tým, než do danej situácie vstúpite, napíšte si na papier všetky svoje obavy a strachy, ktoré sa vám s ňou spájajú. Skúste to praktizovať aspoň týždeň.

6. Začnete si lepšie rozumieť

Či už sa pustíte to voľného písania všetkého čo vám napadne alebo za zameriate na konkrétnu situáciu či oblasť života, postupom času si môžete všimnúť, že lepšie rozumiete nielen daným témam, ktoré sú predmetom vášho písania, ale aj samému sebe. Napísané slovo vám ponúkne náhľad na to, akým spôsobom premýšľate a dá vám možnosť sa v sebe lepšie vyznať. V spôsoboch, akými reagujete na stresové situácie, v hlavných témach, ktoré majú najväčší vplyv na vaše prežívanie, v opakujúcich sa emóciách a ich spúšťačoch, vo vašich silných či slabých stránkach, v pilieroch či hlavných hodnotách, okolo ktorých sa točí váš každodenný život.

V prípade opakovanej úzkosti si napríklad môžete skúsiť spisovať, aká situácia vo vás úzkosť vyvolala a aké symptómy ju sprevádzali. Na papieri je to predsa len prehľadnejšie a “reálnejšie” ako v spleti myšlienok. Preto sa písanie môže stať cestou k sebareflexii, sebauvedomeniu, a tým aj rozvoju.

Vďaka písaniu porozumiete sami sebe. (obr. pixabay.com)

7. Posilníte imunitný systém

Písanie, najmä o negatívnych zážitkoch či pocitoch, má potenciál aj zlepšiť vaše zdravie. Princíp spočíva práve v odľahčení a uvoľnení sa. S papierom totiž môžete zdieľať všetko, aj to čo by ste živej duši nepovedali. Zistenia Pennebakera ukázali, že napríklad ľudia, ktorí si zo sebou nesú ťaživé tajomstvá či prechádzajú náročnými skúškami života, ako sú napríklad rozvod či problémy v práci, sú náchylnejší na radu zdravotných problémov. Pokiaľ si o nich však napíšu, pozitívny účinok sa odrazí aj na ich zdraví. To môže súvisieť práve s antistresovou funkciou písania. Postupne sa tak posilňuje aj imunita, ktorá pomáha človeku lepšie zvládať stres a iné negatívne vplyvy okolia.

Tri zásady

Dozvedeli ste sa o skvelých benefitoch písania.Toto sú ešte 3 malé zásady, ktoré dávajú písaniu iný rozmer.

  • Píšte len pre seba.
  • Nezameriavajte sa na štruktúru a úpravu.
  • S dielom robte, čo chcete, pokojne ho aj zničte.

Písať každý deň či len občas?

Názory na frekvenciu, s ktorou by sme mali siahať po pere sa líšia a závisia aj od cieľa písania. Mnoho autorov odporúča pravidelné každodenné písanie o bežných udalostiach, nápadoch či špeciálnych zážitkoch. To pomáha zorganizovať si myšlienky či získať prehľad o nosných emóciách a ťažiť zo svojich záznamov v dlhodobom merítku.

Naopak, spomínaný Pennebaker, je zástancom krátkodobého písania. To sa týka práve veľmi negatívnych, až strašných udalostí, ktoré si človek prežil. O tých by sa malo písať maximálne pár týždňov, aby sa človek nezacyklil v sebaľútosti. Voľba či písať krátkodobo alebo dlhodobo teda závisí od témy a tiež od vášho denného režimu.

Písanie by vám malo pomôcť, nie vás obmedzovať. Ak by ste si z neho chceli spraviť pravidelnú činnosť, tak vám v tom určite pomôže náš pravidelný seriál Návyky, ktorý začína TU. Nech už sa rozhodnete akokoľvek, odporúčame voľné písanie vyskúšať a želáme pozitívny účinok.

Prežili ste veľký stres? Napíšte nám váš príbeh. Alebo sa inšpirujte príbehmi iných.

 

Zdroje: Pennebaker: writing to Heal, psychologicalscience.org, anxietybc.com

Zdroje obrázkov: pixabay.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach