Kult tela alebo zlá životospráva?

V súčasnosti sme obeťami kultu tela.  Z každej strany sa na nás valí množstvo reklám a obrázkov s krásnymi, vyretušovanými telami. Niekoľkokrát za deň nás médiá zahlcujú novými inovatívnymi diétami, cvičeniami, zdravými receptami a radami ako sa zbaviť prebytočných kíl. No aj napriek tomuto  trendu podľa medzinárodnej zdravotníckej organizácie,  o 15 rokov bude na svete viac obéznych ľudí ako štíhlych. Aj preto sa obezita u adolescentov stala medzinárodným  problémom. Spôsobuje mladým ľuďom stres z estetických nedostatkov a zároveň ich stavia na cestu zdravotných komplikácií, ktoré im pribúdajú s vekom.

Ako naznačuje nová štúdia, z University of Houston Department of Health and Human Performance (HHP) and Texas Obesity Research Center (TORC),  nadváha a obezita u mladých ľudí, nemusí súvisieť iba so zlou životosprávou. Štúdia dokázala, že existuje vzťah medzi dlhodobým pôsobením troch konkrétnych typov rodinných stresorov a obezitou u detí a adolescentov.

family

 

Alarmujúce výsledky štúdie na adolescentoch

Na skupine 4700 adolescentov narodených v rokoch 1975-1990 boli skúmané tri vplyvy – rozvrat rodiny, finančný stres a chabé zdravie matky. Bolo zistené, že nadváha a obezita u dievčat do 18 rokov je spojená s opakovaným stresom z rozvratu rodiny a finančným stresom. Zatiaľ, čo u chlapcov je spojená so zlým zdravotným stavom matky.

Ako nám daná štúdia ukazuje, chlapci a dievčatá odlišne reagujú na odlišné typy stresorov. Obezita je komplexným problémom, ktorý sa nedá riešiť iba úpravou životného štýlu. Dôležitou príčinou vzniku obezity je aj Stres, ktorý na nás pôsobí už od útleho detstva. Nakoľko sú tieto faktory ťažko ovplyvniteľné zo strany rodičov, hľadajme možnosti ako by sme našim deťom pomohli zvládať stres.

adolescent obesity

Obezita u detí a adolescentov sa stala všeobecným  problémom dnešnej spoločnosti. Sme si vedomí vplyvu rodinného prostredia na vznik obezity u našich detí?

Zdroj: medicalnewstoday.com

Zdroj obr.: thingineering.com, freshhealthyvending.com, cshw.co.uk

 

 

 

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach