Prečítajte si, ako stres v práci a pracovné preťaženie vyhodnotil najnovší prieskum OECD. V článku sa tiež dozviete, ako stres v práci ovplyvňuje vaše telo a myseľ.

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) zverejnila v júni 2016 štatistiky, podľa ktorých je najhoršia situácia v Grécku , kde pracovné preťaženie zažíva 64 % zamestnancov. Najnižšie percentá spomedzi členských krajín dosiahlo Fínsko s výsledkom 28 %.

Slovensko so 48 % sa v rebríčku zaradilo medzi krajiny s horšími výsledkami. Sme na 17. mieste z 21 krajín. Za nami skončili Slovinsko, Maďarsko, Španielsko a spomínané Grécko.

 

oecd stres v práci

Pracovné preťaženie (vzostupne) – Slovensko na nelichotivom 17. mieste (obr. oecdinsights.com)

 

Z ďalších výsledkov prieskumu OECD vyplýva, že:

  • 43 % zamestnancov zažíva pracovné preťaženie
  • menej ako 1/4 pracujúcich uvádza, že ich pracovné prostredie je príjemné
  • škandinávske krajiny dosiahli najmenšiu mieru pracovného preťaženia; najlepšie je na tom Fínsko 28 % a Dánsko 30 %
  • krajiny s najvyššou mierou preťaženia sú Grécko (64 %) a Španielsko (52 %)

 

Na stres v práci už roky poukazujú celosvetové výskumy

Stres v práci je téma, ktorej sa už v minulosti venovali rozsiahle výskumy. Organizácia ComPsych združujúca 31 000 organizácií,  82 miliónov ľudí v 130-tich krajinách, v rozsiahlom výskume v roku 2012 zistila, že:

 

 Chcete priniesť do vašej organizácie tému stresu a riešiť ju? Kontaktujte nás.

Vyberte si z našich služieb: Stres audit, Poradenstvo, Prieskumy a analýzy, …

 

Je to nový trend?

Švédske vedkyne Carlberg a Sjöholm (2012) zistili, že od roku 1995 do roku 2005 sa zdvojnásobil výskyt dlhodobých ochorení. Z toho najpočetnejšiu skupinu tvorili psychické ochorenia. Výskumu sa zúčastnilo 2 305 zástupcov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zo štúdie bola ďalej vypracovaná správa pre EWCO (European Working Conditions Obsevatory). Johanson a Idenving (2013) v nej zdôrazňujú nasledujúce zistenia:

  • choroby z povolania boli zaznamenané na 4 z 10 pracovísk
  • 41 % zástupcov bezpečnosti zaznamenalo v poslednom roku u zamestnancov práceneschopnosť v dôsledku preťaženia v práci
  • 81 % psychicky pracujúcich zamestnancov uviedlo vykonávanie pracovných povinností nadčas a s tým súvisiace pracovné preťažovanie
  • 37 % participantov uviedlo, že nadčas nebol iniciovaný zo strany nadriadeného

 

stres v práci

Nadčasy a pracovná záťaž ako pracovný štandard (obr. livingrigth.com)

 

Ako na vás môže vplývať stres v práci

Výsledky prieskumov ukazujú, že stres na pracovisku je vysoko aktuálna téma. Ovplyvňuje kvalitu práce, ale aj zdravie zamestnancov. V nasledujúcej tabuľke sa dočítate, ako môže dlhodobý stres v práci ovplyvňovať váš organizmus, myseľ a tiež vaše správanie a prežívanie.

ORGANIZMUS MYSEĽ SPRÁVANIE a PREŽÍVANIE
migrény depresie absencia v práci
poruchy spánku znížená sebadôvera nadužívanie liekov/drog
svalové napätie úzkosť sexuálne poruchy
výkyvy hmotnosti problémy s pamäťou nezáujem a izolácia
gastrointestinálne poruchy nespokojnosť znížená frustračná tolerancia
zvýšený krvný tlak frustrácia poruchy príjmu potravy
alergie popudlivosť znížená tvorivosť
zvýšená hladina cholesterolu pesimizmus medziľudské problémy
dermatologické problémy  netrpezlivosť častá zmena nálad
 kardiovaskulárne ochorenia  agresivita povrchné vzťahy

Zdroj: voľne podľa Brun a Jean Pierre (2005)

 

V tomto článku sme priniesli množstvo čísiel. Za každým číslom sú tisíce ľudí, ktorí sa v práci cítia nespokojne, vyčerpaní a vyhorení. Z pohľadu spoločnosti, nespokojný a preťažený zamestnanec znamená vyššie riziko pracovných úrazov a chýb. Z pohľadu jednotlivca, frustrácia a únava neumožňujú človeku byť šťastný a zažívať zmysluplnosť v práci.

 

Zdroje:
Employee Stress and Life Changes Impact Overall Well-Being (2012). ComPsych.com
Johansson, E., Idenving, A. Sick leave caused by work overload.
Workplace Survey. 2013. American Psychological Association.
Brun, Jean-Pierre. 2005. Mental Health at Work… From defining to Solving the Problem
zpravy.aktualne.cz/ekonomika
oecdinsights.org
tit. obr.: www.ej4.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach