Za rok a pol činnosti Inštitútu stresu máme za sebou viac ako 1 600 stres auditov v rámci individuálnych stretnutí alebo podujatí realizovaných pre organizácie. Počas stretnutí a konzultácií ste nám kládli množstvo otázok. Prinášame vám odpovede na tie najčastejšie otázky. Tiež sa s vami podelíme aj o naše skúsenosti v téme pracovného stresu.

 

Prečo je stres témou, ktorej sa oplatí venovať?

Už v roku 1992 jedno z vyhlásení OSN označilo stres na pracovisku za „chorobu“ 21. storočia. Americká psychologická asociácia (APA) realizovala v roku 2012 štúdiu na 1 714 ľuďoch, ktorí boli zamestnaní na trvalý alebo čiastočný úväzok. Zistilo sa, že v priebehu bežného pracovného dňa napätie alebo stres pociťuje 41% zamestancov.

Štatistiky v Európe vyzerajú podobne. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (OSHA) v roku 2013 realizovala celoeurópsky prieskum na vzorke viac ako 16 000 respondentov z 31 krajín. Súčasťou bolo aj Slovensko. Z výsledkov vyplýva, že 7 z 10 ľudí prežíva pracovný stres z reorganizácie pracovného miesta a neistoty v zamestnaní. Druhý najčastejšie udávaný dôvod stresu bol dlhý pracovný čas alebo nadmerné pracovné zaťaženie.

 

Aké sú dôsledky dlhodobo pôsobiaceho stresu?

Nie, nechceme nikoho zastrašovať. Prostredníctvom štatistík chceme poukázať na stres ako tému, ktorá je akútna a aktuálna. V našej praxi sa často stretávame s bagatelizovaním. Stres má obrovskú nevýhodu. Nevidno ho, ako keď si človek zlomí ruku, nie je ho cítiť, ako bolesť hrdla alebo zubu. Dôsledky stresu nie sú priamo pozorovateľné. Prejavujú sa v rôznych psychosomatických ochoreniach.

Pri dlhodobo pôsobiacom strese dochádza k vyčerpaniu energetických zásob, čo negatívne pôsobí na vnútornú rovnováhu organizmu. Môže sa to prejaviť v kardiovaskulárnom ochorení, výskyte diabetes mellitus (cukrovka), oslabení funkcie imunitného systému, poruchách tráviaceho traktu, psychickom ochorení, atď.

 

Stres ako biznis faktor

Prečo je stres biznis faktorom? Pracovný stres je druhý najčastejšie uvádzaný  zdravotný problém, ktorý súvisí s prácou (po poruchách svalov a kostí). Človek pod vplyvom dlhodobo pôsobiaceho stresu nedosahuje optimálny výkon, chýba mu energia a motivácia, jeho práca môže vykazovať zvýšenú chybovosť.

Podľa štatistík, 50 – 60 % všetkých vymeškaných pracovných dní možno pripísať práve pracovnému stresu. Absencie súvisiace so stresom sú spravidla dlhšie ako absencie vyplývajúce z iných príčin. Z tohto pohľadu je stres faktor, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvňovať hospodárske výsledky organizácií.

stres audit v organizácií

Čo je stres audit?

Pre lepšie porozumenie použijem metaforu. Predstavme si pohár. Presnejšie povedané, predstavme si, že každý z nás je jedným pohárom. Niekto je decovým, niekto litrovým. Veľkosť pohára závisí od viacerých faktorov. Z ľavej strany do neho priteká niečo, čo môžeme pomenovať ako povinnosti a zodpovednosti každodenného pracovného a osobného života. Tieto nároky v nás vyvolávajú určité napätie. Čo to v nás vyvoláva, závisí od intenzity, množstva pôsobiacich podnetov a kondície nášho organizmu.

„Prežívam veľmi stresové obdobie. Nebral som do úvahy signály tela. Z výsledkov stres auditu som bol zdesený. Hlavne v úrovni prežívania psychického stresu. Ďakujem. Výsledky som si vytlačil, sú mi inšpiráciou pre zmenu. Zdravie mám predsa len jedno.”
Jozef, 37 r., Bratislava

Stres audit je metóda, ktorá odhalí, do akej miery je (metaforicky) pohár naplnený.  Poskytuje správu o stave organizmu.

Stres audit odhaľuje:

  • v akej celkovej kondícií je organizmus
  • mieru aktuálne prežívaného stresu
  • mieru psychického stresu
  • mieru fyzického stresu
  • úroveň stresovej odolnosti
  • aktivitu autonómneho nervového systému (ANS)

 

Je potrebná príprava pred vyšetrením?

Nie, nič špeciálne. Polhodinu pred vyšetrením nie je vhodné piť kávu a stimulujúce nápoje (vrátane alkoholu). Tak isto nie je pred meraním vhodná nadmerná fyzická alebo psychická záťaž. Výsledky, napr. po crossfite, ako aj emocionálne vypätom rozhovore môžu byť do značnej miery skreslené.

Ideálne je stráviť pár minút pred meraním v pokoji. Nenechať sa vyrušovať prichádzajúcimi emailami a telefonátmi.

 

Ako vyšetrenie prebieha?

Vyšetrenie prebieha na základe HRV analýzy (Heart Rate Variability – variabilita srdcovej frekvencie). HRV vyhodnocuje vyváženosť medzi sympatickým nervovým systémom a parasympatickým nervovým systémom. Obidva systémy sú súčasťou autonómneho nervového systému, ktorý sa priamo podieľa na stresovej reakcii. V našom tele riadi činnosť vnútorných orgánov a žliaz.

HRV analýza je neinvazívne vyšetrenie. Človeku na prst nasadíme malý senzor s EKG senzorom, ktorý sníma jeho tepovú frekvenciu v priebehu 3 až 5 minút. Výsledný stav je exportovaný do pdf dokumentu, ktorý je následne interpretovaný klientovi. Celý tento proces v individuálnom kontakte trvá približne 40 minút.

 

“Som rada, že som vás navštívila. Výsledky vyšetrenia ma donútili prehodnotiť priority a začať sa viac o seba starať.”
Jana, 35r., Trenčín

 

Na základe viac ako 1 600 realizovaných stres auditov môžem konštatovať, že HRV analýza má význam pre klienta hlavne vďaka vizualizácii výsledkov. Mal som možnosť sledovať klientov, ktorí si výsledok vytlačili a pôsobil na nich motivujúco.

Stres audit

Stres audit má svoj význam vďaka vizualizácií výsledkov. Pre niekoho je to motivujúce, pre niekoho znepokojujúce.

 

U niektorých výsledok spôsobil smútok alebo zamyslenie sa nad svojou situáciou a možnosťami zmien.  Stres audit je často prvým krokom, s ktorým v Inštitúte stresu ďalej pracujeme formou poradenstva.

“Chcela by som poďakovať Inštitútu stresu, konkrétne pánovi Kováčovi, že mi pomohol uzavrieť moju nepríjemnú životnú etapu v pracovnom živote. Dal mi konkrétne rady, ktoré mi pomohli zvládnuť rôzne nepríjemné situácie. Naučil ma používať relaxačnú techniku na odbúranie stresu.”
Alžbeta, 32 r., Bratislava

 

Je stres audit využiteľný v organizáciách?

Áno, je. Len zdravý zamestnanec môže byť plnohodnotný člen každého tímu. Dôležitosť duševnej pohody zamestnancov si uvedomuje čoraz viac organizácií. Stres audit realizujeme v organizáciách najčastejšie v rámci Dní zdravia, starostlivosti o zamestnancov. Stres audit v organizáciách realizujeme v časovom intervale 10 – 15 minút na jedného zamestnanca.

“S Inštitútom stresu sme spolupracovali na Týždni zdravia, ktorý je organizovaný interne pre zamestnancov Slovak Telekomu. Termíny na meranie stresu boli ihneď po spustení prihlasovania obsadené a vzhľadom na vysoký záujem zo strany zamestnancov to bola síce naša prvá, ale určite nie posledná spolupráca s inštitútom. Merania boli ukončené praktickou prednáškou, na ktorej sa zamestnanci dozvedeli viac o tom, ako zvýšiť stresovú odolnosť a praktické rady, ako sa zbaviť stresu v každodennej práci. V spolupráci s Inštitútom stresu budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.”
Adriana Mitrová, špecialista ĽZ, Slovak Telekom, a. s.

 

Stres audit  je využiteľný aj v rámci kreatívnych projektov. Jedným z nich bol v roku 2015 Festival zdravia organizovaný zdravotnou poisťovňou Dôvera. V priebehu 2 mesiacov sme spoločne navštívili 24 slovenských miest, mali možnosť stretnúť sa s viac ako 1 000 ľuďmi, vypočuť si ich osudy a snažiť sa im poradiť v oblasti stresu.

“Keď sme pripravovali Festival zdravia, nevedeli sme, do čoho ideme. Dlho sme rozmýšľali, čím zaujať v zóne Zdravá myseľ. Čo ponúknuť ľuďom v prípade, že ich stres audit neosloví. Nakoniec sme riešili iba jeden problém – aby sa ušlo na každého. Záujem o audit stresu totiž zďaleka presahoval jeho kapacity. Jednoznačný „hedlajner“ festivalu.”
Branislav Kubáň, marketingový riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa a. s.

Nie vždy je výsledok stres auditu povzbudením, často otvára v ľuďoch témy, s ktorými bojujú, pre ktoré sa trápia alebo ich nemajú spracované. V konečnom dôsledku negatívne ovplyvňujú výsledok stres auditu.

Aj keď to nie je jednoduchá práca, túžime byť aktívni partneri pre individuálnych klientov aj organizácie. Naším prianím pre každého človeka je, aby si našiel svoj work-life balance. Aby nezabúdal svoj pomyselný „pohár“ primerane napĺňať, ale aj vyprázdňovať. Zdravie máme predsa len jedno.

 

Máte záujem o stres audit pre vás alebo organizáciu? Neváhajte nás kontaktovať.

 

Zdroj obr.: paradym.co.uk

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach