Ako si uchovávať šťastie vo vzťahu? Je potrebné na niečom pracovať? Ak áno, čo to konkrétne je?

V komunikácii s klientmi často narážame na ten istý problém. V stave prvotnej zamilovanosti má človek tendenciu tráviť so svojím partnerom všetok čas. Teší sa na každú spoločnú chvíľu, dáva do úzadia priateľov, záujmy, prácu. Vzájomná prítomnosť spôsobuje partnerom radosť, potešenie, navodzuje pocit šťastia. V ďalšom vývoji do vzťahu prichádza stereotyp, kedy partneri násobne viac energie a času začínajú venovať iným oblastiam (práca, kariéra, zabezpečenie, koníčky, sociálne siete, atď…) ako oblasti partnerskej. Práve tu je bod zlomu, ktorý môže negatívne ovplyvniť ďalší vývoj.

Pre lepšie pochopenie si zodpovedajme nasledujúce otázky. Čo sa deje v podnikaní, ak ľudia prestávajú venovať svoj čas a energiu rozvíjaniu biznisu? Čo sa stáva v zamestnaní, ak človek prestane plniť pracovné úlohy, poprípade nereflektuje požiadavky prostredia? Čo sa deje vo výchove, ak rodičia nevenujú pozornosť svojim deťom? Ľudia si často neuvedomujú alebo zabúdajú na to, že každý vzťah je dynamický proces, nie statický stav. Na to, aby si vzťah udržal dynamiku, je potrebné doň investovať.

V prípade, že máte záujem rozvíjať a pracovať na svojom partnerskom vzťahu,  Mark Goulston, psychiater, kouč, biznis konzultant a spíker, odporúča pestovať týchto 10 návykov:

 1. Chodievajte spávať v rovnakú hodinu
  Šťastné páry vzdorujú pokušeniu chodiť spávať podľa vlastných preferencií. Aj napriek tomu, že ráno si jeden z partnerov privstane kvôli pracovným povinnostiam. Vzájomný dotyk navodzuje príjemné partnerské chvíle.
 2. Pestujte spoločné záujmy
  Po prvotnom vzplanutí obvykle partneri zistia, že majú málo spoločných záujmov. Nepodceňujte význam spoločných aktivít, z ktorých obaja majú radosť. Ak zatiaľ nemáte takéto aktivity, vybudujte si ich. Nezabúdajte pri tom ani na svoje vlastné záujmy a aktivity. Budete pre svojho partnera atraktívnejším a zároveň predchádzate závislosti na ňom.
 3. Kráčajte po svojom boku
  Šťastné páry si volia možnosť kráčať po svojom boku pred ťahaním alebo zaostávaním jeden pred druhým. Uvedomujú si, že je pre nich dôležitejšie kráčať po boku svojho partnera, ako sa hnať za pamiatkami popri ceste.
 4. Budujte dôveru a odpúšťajte si
  Pri nezhodách a nedorozumeniach, ktoré nevedia vyriešiť, šťastné páry volia stratégiu budovania dôvery a odpustenia pred rozdeľovaním a nenávisťou.
 5. Zamerajte sa viac na pozitívne stránky svojho partnera 
  Ak sa zameriate na to, čo váš partner robí zle, vždy niečo nájdete. Aj keď sa zameriate na to, čo robí dobre, niečo nájdete. Záleží len na tom, čo chcete vidieť. Šťastné páry cielene reflektujú pozitívne.
 6. Objímte sa hneď po príchode z práce
  Koža človeka má pamäť „pozitívneho kontaktu“ (lásky), „negatívneho kontaktu“ (odmietnutia) a „nekontaktu“ (zanedbanie). Páry vyjadrujúce si pozdrav cez objatie povzbudzujú pamäť kože v „pozitívnom kontakte“.
 7. Hovorte „Ľúbim ťa“ a poprajte „Pekný deň“ každé ráno
  Je to skvelý spôsob ako vzájomne získať určitú toleranciu a trpezlivosť pre únavný pracovný deň.
 8. Zaželajte svojmu partnerovi dobrú noc, bez ohľadu na to, ako sa cítite
  To napovedá vášmu partnerovi, že bez ohľadu na to, ako veľmi sa na neho hneváte, chcete byť s ním vo vzťahu. Čokolvek riešite je určite menej významné ako vzťah s vaším partnerom.
 9. Ozvite sa partnerovi v priebehu dňa
  Na základe rozhovoru viete, aký má váš partner deň. Je to dobrý spôsob ako prispôsobiť svoje očakávania na partnera po príchode zo zamestnania. Napríklad, ak mal ťažký deň, mohlo by byť nerozumné očakávať, že prejaví nadšenie nad niečím dobrým z vášho dňa.
 10. Buďte hrdý na to byť videný s vaším partnerom
  Šťastné páry často vidieť v láskyplnom kontakte – ruka v ruke, s rukou okolo ramien či krku. Nie sú to gestá, ktorými sa predvádzajú, ide o vyjadrenie ich vzájomnej náklonnosti.

 

Happy-Couple2

Šťastné páry majú iné návyky ako tie menej šťastné. Návyk je automatizovaný spôsob správania, ktorý potrebuje určité úsilie na vypestovanie. Trvá 21 dní denného opakovania, kým sa želané správanie stane návykom.

Vyberte si jeden nový návyk pre vaše partnerstvo, zotrvajte v ňom 21 dní a osvojte si ho. Ak naň náhodou pozabudnete, ospravedlňte sa partnerovi a ďalej pracujte na vytvorení návyku.

 

 

 

Zdroj: psychologytoday.com, heartfeltleadership.com, markgoulston.com

Zdroj obr.: i.huffpost.com, alternityhealthcare.com  

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach