Tím neurovedcov zistil, že stres ruinuje našu schopnosť rozhodovať sa. Dokázal to zaujímavý experiment. Stres totiž zvyšuje atraktivitu okamžitého uspokojenia. Zároveň tiež znižuje našu sebakontrolu. V strese sme preto náchylnejší k rozhodnutiam, ktoré nám poskytnú len momentálnu odmenu.

Množstvo dôležitých rozhodnutí robíme pod vysokým tlakom. Nová štúdia Univerzity v Zurichu skúma vzťah medzi stresom a gratifikáciou. Čo znamená instantná gratifikácia? Je to vlastne okamžitá odmena (pôžitok) bez akejkoľvek reálnej práce. Aj keď väčšina zastáva názor, že veľa stresu môže správanie istým spôsobom kompromitovať, nie je celkom jasné, ako sa to deje.

Predchádzajúce výskumy naznačujú, že stres môže ovplyvniť naše rozhodnutia minimálne dvoma spôsobmi. Narušuje funkciu prednej časti mozgu, ktorá je základným centrom pre sebakontrolu, ako aj pre kontrolu aktivity, ktorá je zameraná na istý cieľ. Minulé výskumy vravia aj to, že stres zväčšuje naše túžby či našu žiadostivosť, a tým pádom si pod jeho vplyvom skôr vyberieme takú možnosť, ktorá nám ponúka okamžitú odmenu. Má stres skutočne tieto účinky? Tím neurovedcov pod vedením Silvie Maier, doktorantskej študentky univerzity v Zurichu, sa to rozhodol preskúmať.

Sebakontrola pri dileme zdravé vs. nezdravé jedlo

Experiment začal jednoduchou, no zvláštnou úlohou: 29 dobrovoľníkov ponorilo pod dohľadom výskumníkov na 3 minúty jednu ruku do ľadového kúpeľa. Ako si zrejme viete predstaviť, táto úloha vyvolala u účastníkov mierny stres. Nasledovne si títo dobrovoľníci mali vybrať z dvoch možností jedla:

  • jedno z nich bolo veľmi chutné, no nezdravé,
  • druhé bolo zdravou, no menej lákavou možnosťou.

Potom výskumníci požiadali inú skupinu dobrovoľníkov o to, aby si vybrali medzi rovnakými možnosťami, s tým rozdielom, že oni ľadový kúpeľ nepodstúpili.

Dôležitým faktom je, že úplne všetci dobrovoľníci vypovedali o tom, že sa snažia udržiavať zdravý životný štýl. Počas toho, ako si vyberali medzi jedlami, boli monitorovaní pomocou MRI (magnetická rezonancia).

Čo výskumníci zistili?

Ľudia, ktorí podstúpili stresový ľadový kúpeľ, si v porovnaní s druhou skupinou častejšie vybrali možnosť okamžitej gratifikácie, teda chutného nezdravého jedla.

sebakontrola

Ľudia si po strese častejšie vyberali okamžitú gratifikáciu – nezdravé jedlo. (obr. pixabay)

Účinky stresu sa tiež objavili na zobrazení mozgu. U účastníkov pod stresom bol zmenený spôsob spojenia medzi niekoľkými oblasťami mozgu, akými sú amygdala, striatum, dorsolaterálny a ventromediálny prefrontálny kortex. Tieto prerušené spojenia podľa všetkého znížili ich schopnosť cvičiť si sebakontrolu pri jednoduchom rozhodovaní o jedle. Zdôrazniť treba, že dobrovoľníci boli stresovaní len veľmi mierne.

Štúdia preto poukazuje na to, že aj nízka hladina stresu vplýva na našu sebakontrolu. Prirodzene, niektorí účastníci reagovali na vyvolaný stres výraznejšie než iní. V budúcností by chcel tento výskumný tím prísť na to, prečo sú v tejto otázke niektorí ľudia odolnejší než iní.

Inštitút stresu – služby pre jednotlivcov aj organizácie. Poradenstvo, relaxačné techniky, stres audit, prieskumy a analýzy.

Zdroj: www.medicaldaily.com
Zdroj obrázkov: pixabay.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach