V predošlom článku sme písali o posttraumatickej stresovej poruche (PSTP). Teraz sa budeme venovať rizikovým faktorom, ktoré zvyšujú riziko vzniku rozvoja PSTP. 

Príznaky PSTP sa obyčajne začínajú objavovať niekoľko týždňov po traumatizujúcej udalosti. V predošlom článku sme tiež spomínali, že u niektorých ľudí sa prejavia až po niekoľkých mesiacoch až rokoch.

reakcie na stres

Čo zvyšuje pravdepodobnosť výskytu posttraumatickej stresovej poruchy?

Na základe výskumov a pozorovaní je možné identifikovať niektoré rizikové faktory, ktoré zvyšujú šancu na výskyt PTSP:

 • Traumatické udalosti, ktoré bežne spúšťajú PTSP u mužov – nasadenie vo vojne, znásilnenie, zanedbávanie a fyzické zneužívanie v detstve .
 • Traumatické udalosti, ktoré bežne spúšťajú PTSP u žien – znásilnenie, sexuálne obťažovanie, fyzický útok, ohrozenie zbraňou, fyzické týranie v detstve.
 • Ostatné traumatické udalosti, ktoré spúšťajú PTSP – medzi ne patrí požiar, prírodné katastrofy, prepadnutia, lúpeže, ohrozenie osobnej bezpečnosti , občianske konflikty, automobilové nehody, havárie lietadla, mučenie, únosy, teroristické útoky, napadnutie zvieraťom.
 • Život ohrozujúce lekárske diagnózy alebo lekárske udalosti – Andersenová vo svojej štúdii zistila, že pacientky s rakovinou pŕs , ktoré mali predošlú skúsenosť s poruchami nálady a úzkostnou poruchou, sú  náchylnejšie na výskyt PTSP po oznámení diagnózy ochorenia. Z výsledkov štúdie Health Behavior News Service vyplýva, že PSTP sa vyvinula u 20% pacientov po hospitalizácii na JIS oddelení.
 • Výskyt duševných porúch v rodine – ľudia, ktorí majú blízkeho príbuzného so psychickými problémami, alebo tí, ktorí mali v detstve skúsenosť so zneužívaním, sú vystavení vyššiemu riziku výskytu PSTD po traumatickej udalosti.
 • U žien je 4-krát vyššia pravdepodobnosť vzniku PTSP ako u mužov. Americká psychologická asociácia zistila, že i keď muži zažívajú viac traumatických udalostí, u žien je vyššia pravdepodobnosť  výskytu posttraumatickej stresovej poruchy.
 • Vedci zistili, že niektoré genetické faktory môžu zvýšiť riziko rozvoja PTSP. Bolo preukázané genetické spojenie medzi PTSP, depresiou a úzkosťou.
 • Fyzikálne faktory – hippocampus – časť mozgu spojená s emóciami a pamäťou, sa pri magnetickej rezonancii odlišne zobrazuje u ľudí s PTSP. Tieto zmeny sú pravdepodobne spojené so znovuprežívaním traumatizujúcich udalostí a problémami s pamäťou.
 • Zlé fyzické alebo mentálne zdravie. Vojaci, ktorí majú znížené duševné a fyzické zdravie pred bojovým nasadením sú náchylnejší na rozvoj PTSP po nasadení.
 • Sledovanie tragických udalostí v televízii– sledovanie tragických udalostí, ako napríklad pád dvojičiek 11.9.2001 v televízii, môže u niektorých ľudí vyvolať PSTP aj pokiaľ sa fyzicky na mieste nenachádzali.
 • Pôrod – môže byť taktiež spúšťačom posttraumatickej stresovej poruchy.

Young Woman with Her Hand on Her Belly and Man Beside Her Writing --- Image by © Royalty-Free/Corbis

 

Väčšina ľudí podceňuje ochorenia duševného charakteru. Predpokladajú, že dokážu tieto poruchy zvládať svojpomocne, alebo veria, že časom samé zmiznú. Bohužiaľ, opak je pravdou. Iba odborník s pomocou presne stanovených a overených postupov dokáže zmierniť, alebo úplne odstrániť negatívny vplyv traumy na duševný a telesný stav človeka.

Zdroj: medicalnewstoday.com

Zdroj obr.: psychiatristsinnyc.com, judithland.files.wordpress.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach