Jeff Bezos, CEO Amazonu hovorí o tom, prečo verí na work-life harmony a nie work-life balance. Prinášame vám preklad rozhovoru s ním.

Portál Thrive Global sa snaží priniesť intímnejší pohľad do životov najúspešnejších ľudí sveta. Toto je preklad ich rozhovoru s Jeffom Bezosom, ktorý na pár dní zosadil z postu najbohatšieho človeka Billa Gatesa.

Thrive Global: Koľko spánku potrebujete, ako ste pracovali čo najlepšie ako CEO a koľko ako osoba?

Jeff Bezos: Osem hodín spánku vytvára citeľný rozdiel a snažím sa to mať ako prioritu. Pre mňa je to potrebné množstvo, aby sa som sa cítil energizovaný a nabudený.

TG: Ako vám dostatok spánku pomáha robiť v biznise lepšie rozhodnutia?

JB: Väčšinou je to tak, že ako prechádzame životom, nepotrebujeme denne robiť viac rozhodnutí. Urobiť málo, no kľúčových rozhodnutí, a urobiť ich dobre, je dôležitejšie ako robiť veľa rozhodnutí. Ak si kvôli práci skracujete spánok, môžete získať niekoľko „produktívnych“ hodín navyše, ale táto produktivita je ilúzia. Keď ste sa pýtali na rozhodnutia, kvalita je dôležitejšia ako kvantita.

Jeff Bezos

Kvalitný spánok považuje sa svoju prioritu. Jeff Bezos. (obr. stoodnt.com , preklad istres.sk)

TG: Čo ďalšie robíte, aby ste zlepšili svoju produktivitu a výkon?

JB: Myslím, že work-life harmony je lepší rámec ako work-life balance (pozn. rozdiel vysvetľujeme v druhej časti článku). Dávam prednosť slovu „harmónia“ pred slovom „rovnováha“. Je to preto, že slovo „rovnováha“ naznačuje dosť nekompromisný obchod. V skutočnosti, ak som šťastný v práci, som lepší doma – som lepší manžel, lepší otec. A keď som šťastný doma, chodím aj do práce viac energizovaný – ako lepší pracovník a kolega.

(koniec rozhovoru)

Work-life harmony vs. work-life balance

Bolo potrebné vymyslieť ďalší pojem, lebo o work-life balance sa už napísalo, vyškolilo, diskutovalo dosť? Prečo vôbec rozlišovať medzi „balance“ a „harmony“? Poďme sa pozrieť na rozdiel medzi nimi.

Work-life balance

Rozoberme si slovo rovnováha. Z fyzikálneho hľadiska je to stav rovnakého rozloženia medzi rozlične pôsobiacimi silami. Podľa druhej definície je to stav vyváženosti medzi dvoma alebo viacerými zložkami/stránkami určitého celku. Je to stav, v ktorom nám ide o rovnaký pomer zložiek.

Konceptom work-life balance sme si teda rozdelili život na 2 časti. Osvojili sme si myšlienku, že na šťastné naplnenie pracovného a osobného života im musíme dať rovnakú váhu. Čo samozrejme v realite nie je možné, a vytvára to v nás pocity viny. Máme pocit, že ani jednej oblasti nedávame 100% toho, čo potrebuje. Možno to poznáte, keď v práci potrebujete niečo dokončiť, ale odchádzate skôr domov, aby ste boli s vašimi blízkymi. Ale doma ste potom nervózny, pretože myslíte na nedokončenú prácu. Toto je snaha  o rovnováhu.

Work-life harmony

Prečo by sme sa mali viac usilovať o harmóniu? Opäť sa pozrime na samotný význam slova. Harmónia je dôsledné usporiadanie častí, ktoré vytvárajú príjemný a konzistentný celok. To znie podstatne lepšie ako definícia work-life balance. Čo je to harmónia, najlepšie vnímame pri počúvaní hudby. Nejak podvedome vieme, čo  znie harmonicky a čo nie. Čo potrebujeme robiť, aj náš život znel „harmonicky“? Je možné, skutočne takto žiť? Aké kroky je potrebné urobiť?

O work-life harmony plánujeme napísať aj ďalšie články. Nenechajte si ich ujsť! Prihláste sa na odber našich novín. Posielame 1x mesačne.

Zdroj: journal.thriveglobal.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach