Pracovný stres je podľa výskumov OSHA (Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) druhou najčastejšou príčinou ďalších ochorení, ohrozuje zdravie človeka a jeho pracovnú výkonnosť. Aby boli vaši zamestnanci spokojní, výkonní a efektívni, venujte čas ich antistresovým aktivitám.

Dnešní zamestnávatelia viac dbajú na zdravie svojich zamestnancov a organizujú podujatia zamerané na prevenciu a osvetu. Jedným z najobľúbenejších konceptov posledných rokov sú DNI ZDRAVIA.

Čo firmám ponúkame?

Inštitút stresu doteraz participoval na viac ako 200 firemných Dňoch zdravia naprieč celým Slovenskom. Najžiadanejšou aktivitou je stres audit – meranie stresu, keď zamestnanec v rámci vyšetrenia dostane komplexný obraz o stave prežívaného stresu v organizme aj s konzultáciou zameranou na tipy a triky, ako je možné žiť vyváženejší život. Výsledky z meraní môžeme zaslať e-mailom.

Dni zdravia vieme obohatiť o prednášky a workshopy zamerané napríklad na work-life balance, stratégie zvládania záťažových situácií, prejavy dlhodobého stresu v organizme. Všetko v závislosti od konkrétnych požiadaviek a potrieb vašej spoločnosti.

Veľmi obľúbenou aktivitou, ktorú si organizácie žiadajú, sú aj ukážky relaxačných techník v skupine. Konkrétnou technikou zamestnancov vždy  sprevádza odborník z Inštitútu stresu. Alternatívou je počítačom riadená relaxácia. Ide o individuálny tréning zameraný na dosiahnutie a posilnenie osobnej rovnováhy. Technika je zameraná na upokojenie mysle a harmonizáciu dýchania a vďaka nej sa človek naučí lepšie zvládať stres.

Vhodným doplnkom Dní zdravia môžu byť masáže a služby nášho fyzioterapeuta, ktorý poskytuje individuálne konzultácie pri rôznych telesných problémoch. Takéto doplnkové aktivity výrazným spôsobom napomáhajú celkovému uvoľneniu a zvýšeniu prežívanej pohody vašich zamestnancov.

Toto je najžiadanejšie

Najžiadanejšími aktivitami v rámci Dní zdravia je kombinácia stres audit – meranie stresu, prednáška/workshop spojená s nácvikom relaxačnej metódy, doplnená o masáže a služby fyzioterapeuta.

Viac o ohlasoch na naše služby nájdete tu.

Meno alebo organizácia (povinné)

E-mail (povinné)

Telefón

S čím vám pomôžeme?

Správa

Please leave this field empty.

Naši spokojní klienti

„Veľmi dobrý ohlas na spoluprácu s Inštitútom stresu počas nášho Festivalu zdravia nás viedol k rozšíreniu spolupráce. Zástupcovia inštitútu merania vyhodnotili, my sme ich porovnali s našimi dátami o psychofarmakách. Výsledkom bola spoločná tlačová konferencia ku Svetovému dňu duševného zdravia, ktorá zaujala množstvo novinárov. Skvelá kombinácia ľudského a profesionálneho prístupu k spolupráci“

Branislav Cehlárik, PR manažér, zdravotná poisťovňa Dôvera a. s.

Kurzy a Workshopy

Chcem vedieť viac

Prieskumy

Chcem vedieť viac…

Dni Zdravia

Chcem vedieť viac