Čo je stres. Ktoré dva vplyvy ho spôsobujú. Aký význam mal z evolučného hľadiska. Prečítajte si základný článok o strese.

Význam slova stres

Pôvod slova stres sa nachádza v latinskom slove strictus, ktoré možno chápať v zmysle niečo stláčať, zvierať. Vo staro-francúzskom jazyku zodpovedá výrazu estrecies (použiť násilie, prinútiť). V anglickom jazyku slovu stress prináleží celá rada významov sumárne označovaných nepohodu, tlak, pnutie.

Dva vplyvy, ktoré zapríčiňujú stres

  • Prvý možno označiť ako vonkajší vplyv prostredia. Sú to situácie, ktoré spôsobujú napätie, tlak, tenziu.
  • Vnútorná pripravenosť organizmu ako zvládať stres je druhý typ vplyvu.

Stres nás chráni

Stres v najprirodzenejšej podstate má v živote človeka a zvierat ochrannú funkciu. Ak je organizmus vystavovaný šoku alebo určitej hrozbe aktivujú sa hormóny, ktoré mu  pomáhajú vysporiadať sa so situáciou.  V tele každého z nás sa automaticky dejú nasledujúce zmeny:

  • dochádza k zvyšovaniu tepu srdca a krvného tlaku (dôležité svaly sú výraznejšie zásobované cukrom a kyslíkom)
  • dochádza k zvýšeniu potivosti v snahe chladiť svaly a udržať ich v optimálnej kondícii
  • zostrujú sa zmysly (sluch, čuch, zrak, hmat, chuť)
  • zvyšuje sa zrážanlivosť krvi pre prípad poranenia
  • orgány, ktoré sa bezprostredne nepodieľajú na reakcii pracujú na minime (vrátane mozgovej kôry)
  • imunitný systém sa plne aktivuje v očakávaní prípadného zranenia.

V minulosti takto nastavená stresová reakcia pomáhala človeku čeliť nástrahám prírody a predátorom, napomáhala prežiť. Súčasný človek (väčšinou) nie je vystavovaný život ohrozujúcim prírodným podmienkam v takej miere ako kedysi. Biologická reakcia organizmu na stres ostala v nás zachovaná, vonkajšieho spúšťače sa zmenili. V modernej spoločnosti je človek vystavovaný novým podnetom: zmenou bydliska, problémami s nadriadenými, pracovnými požiadavkami, rozvodmi, dopravnými zápchami, odlúčením, nárokmi detí, informačná zahltenosť, atď….

Bojuj alebo uteč!

Prirodzenou reakciou organizmu na stres, resp. neočakávané udalosti je stratégia „fight or flight“. V slovenskom jazyku známa ako aj ako „boj alebo útek“. Každý deň zažívame množstvo nových, neočakávaných, vypätých a frustrujúcich situácií, v ktorých sa rozhodujeme pre jednu z týchto stratégií. Je len na nás, ktorú si zvolíme.

Fight or flight

 

Zdroj obr.: verbal-aikido.com, seattlebusinessmediation.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach