Ženy pod vplyvom chronického stresu majú významne zníženú úroveň hormónu klotho, ktorý reguluje starnutie a zlepšuje poznávacie procesy.

Výskumníci z UC San Francisco v štúdii porovnávali matky detí s poruchou autistického spektra. Vzorku tvorilo 90 žien s vysokou úrovňou stresu a 88 žien s nižšími úrovňami stresu. Väčšina participantiek mala okolo 30 až 40 rokov a boli zdravé.

 Hormón dlhovekosti? Klotho

Je známe, že hladina hormónu klotho v organizme klesá vekom. Vo vzorke relatívne mladých žien bol významným pokles hormónu preukázaný len u chronicky vystresovaných žien. U žien s nižšou úrovňou stresu nebol rozdiel preukázaný.
V skupine žien s chronickým stresom, u ktorých sa prejavili aj depresívne symptómy, mali ešte nižšie hladiny hormónu klotho, v porovnaní so ženami, ktoré trpia len chronickým stresom.

„Naše výsledky naznačujú, že hormón klotho, ktorý je veľmi dôležitý pre zdravie, môže byť prepojený s chronickým stresom, prenatálnymi ochoreniami a smrťou,“ hovorí psychiater docent Aric Prather z UC San Francisco. „Zatiaľ nemôžeme tvrdiť, že stres priamo redukuje hladinu klotho, avšak tieto zistenia otvárajú nové možnosti výskumu mentálneho zdravia, starnutia a chorôb súvisiacich s vekom.“

dlhovekost2

Čo naznačujú predošlé skúsenosti?

Vedci na základe výskumov na myšiach a červoch vedia, že keď je hladina hormónu klotho narušená, dochádza k viditeľným znakom starnutia ako je kôrnatenie tepien, strata svalov a kostí. Pokiaľ je hladina hormónu klotho výdatná, žijú zvieratá dlhšie.

V predchádzajúcej práci, autor Dr. Dena Dubal z katedry neurológie UCSF, ukázal, že genetická varianta jedného z piatich ľudí je spojená s vyššou hladinou hormónu klotho v krvi, lepšími poznávacími schopnosťami a väčšou prefrontálnou kôrou (ktorej objem odlišuje ľudí od iných živočíšnych druhov).
Títo ľudia s geneticky vyššou hladinou hormónu klotho majú tendenciu žiť dlhšie a sú menej náchylní na výskyt chorôb súvisiacich s vekom.
Dubal a jeho kolegovia zistili, že zvýšenie hladiny hormónu klotho u myší zvyšuje ich poznávanie a odolnosť voči toxínom, ktoré súvisia s Alzheirmerovou chorobou. Čo naznačuje terapeutickú významnosť hormónu klotho v mozgu.

 

Veľký dopad na životy ľudí…

Chronický stres zvyšuje riziko zhoršených výsledkov v oblasti zdravia pri starnutí, čo zahŕňa kardiovaskulárne problémy a Alzheimerovu chorobu,“ tvrdí Dubal. „Je dôležité zistiť, či vyššie úrovne hladiny hormónu klotho môžu zlepšiť duševné a telesné zdravie, ktoré sa zhoršuje starnutím. Pokiaľ je tomu tak, zmena životného štýlu, ktorá navodí zvýšenie hladiny tohto hormónu dlhovekosti, bude mať veľký dopad na životy ľudí.“

dlhovekosť

Na záver treba doplniť, že spomínané výsledky pochádzajú prevažne z korelačných štúdií. Korelačne štúdie nepoukazujú na kauzálne vzťahy, čiže nemôžeme potvrdiť, že chronický stres je práve to, čo zapríčiňuje zrýchlené starnutie a problémy s nim spojené. To, čo ale potvrdiť môžeme, je to, že so zvýšeným chronickým stresom sa znižujú hladiny hormónu klotho, čo opäť súvisí so zrýchlením starnutia a vyššou šancou na vznik chorôb a problémov s ním spojeným.

 

Zdroj: sciencedaily.com

Zdroj obr.: therapytap.com, longevitycookbook.io, ultimateyouthworker.com.au

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach