Vysoká úroveň stresu v súčinnosti s hlbokými depresiami podľa výskumu American Heart Association u kardio pacientov  zvyšuje riziko úmrtia alebo infarktu o 48 percent.

Podľa novej štúdie publikovanej v Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes kombinácia vysokej úrovne stresu a depresii významne zvyšuje pravdepodobnosť rizika úmrtia alebo infarktu u skupiny kardio pacientov.

srdceCieľom štúdie bolo preskúmať vzťah medzi úrovňou stresu a depresie na vzorke 5 000 kardio pacientov. Vedci dospeli k záveru, že riziko sa znásobuje ak obe podmienky sú prítomné, teda ak dôjde k prítomnosti oboch psychosociálnych faktorov.

„Významný a konzistentný nárast rizika sprevádzajúci vysokú úroveň stresu a prítomnosť symptómov depresie bol  zaznamenaný naprieč demografickými charakteristikami, anamnézami, užívaním liekov“, prehlásila Carmela Alcántara, PhD., vedúca štúdie a vedecká spolupracovníčka Kolumbíjskej univerzity v New Yorku.

Skúmaná vzorka participantov pozostávala z 4 487 pacientov so srdcovo-cievnym ochorením vo veku 45 rokov a viac. Zber dát prebiehal sebahodnotiacimi dotazníkmi  v rokov 2003 až 2007. Participanti v rámci štúdie boli dotazovaní ako často v priebehu posledného týždňa prežívajú depresívne stavy, osamelosť, smútok alebo plačlivosť. Pre určenie úrovne stresu participanti boli dotazovaní ako často v priebehu posledného mesiaca vnímajú neschopnosť mať pod kontrolou dôležité veci vo svojich životoch, cítili sa nadšení, pociťovali spokojnosť so schopnosťou zvládať osobné problémy a pociťovali, že veci sa vyvíjajú želaným smerom.

Okolo 6 percent pacientov vykazovalo vysoké hodnoty v oboch premenných: úroveň stresu a depresie.

V priebehu nasledujúcich 6 rokov bolo vo výskumnej vzorke zaznamenaných 1337 infarktov alebo úmrtí. Riziko úmrtia a infarktov vzrástlo v krátkodobom horizonte u pacientov s vysokou úrovňou stresu a depresii v porovnaní s pacientmi s nízkymi hodnotami úrovne stresu a depresii o 48 percent.

Zvýšené riziko bolo významne preukázané vo vzťahu skôr k smrti ako infarktu. Z ďalších výsledkov vyplýva, že riziko bolo významne potvrdené len v prvých dva o pol rokoch od počiatočnej návštevy v príbytku pacienta.  Miera rizika sa nepotvrdila pri pacientoch zažívajúcich jednu zo skúmaných premenných: samostatne vysokú úroveň stresu alebo samostatne vysokú úroveň depresii.

Podľa autorky štúdie výskum jasne poukazuje na význam využitia behaviorálnych intervencii u pacientov s kardio-vaskulárnym ochorením pri budovaní efektívnejších spôsobov zvládania úrovne stresu a depresii.

Zdroj:
sciencedaily.com
C. Alcantara, P. Muntner, D. Edmondson, M. M. Safford, N. Redmond, L. D. Colantonio, K. W. Davidson. Perfect Storm: Concurrent Stress and Depressive Symptoms Increase Risk of Myocardial Infarction or Death. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 2015

Zdroj obr.: sexualhealthmen.com, atlantablackstar.com

 

 

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach