Chronický stres zvyšuje hladinu hormónov (katecholamínov), ktoré vo vysokých dávkach poškodzujú srdce. Čomu by ste sa mali vyhnúť, aby ste predchádzali riziku vzniku srdcových ochorení?

Množstvo stresu, ktoré na vás pôsobí, a spôsob, akým naň reagujete, určujú, aké zdravotné problémy a v akej intenzite môžete očakávať v budúcnosti. Ako vyplýva zo štatistík viacerých spoločností, vedúcim „zabijakom“ v Amerike sú srdcové ochorenia. Samotný vplyv stresu na možný vznik srdcového ochorenia je stále predmetom skúmania, no isté súvislosti už boli preukázané.

Katecholamíny

Jedným zo základných problémov chronického stresu je zvyšovanie hladiny katecholamínov (hormóny produkované nadobličkami), ktoré sa dostávajú do krvného obehu. Zatiaľ čo v nízkych koncentráciách majú katecholamíny prospešný účinok na reguláciu funkcií srdca, ich vysoké koncentrácie majú poškodzujúci účinok.

Dôsledkom tohto poškodzujúceho účinku sú typické patologické stavy, medzi ktoré patria:

  • hypertrofia srdca (zmohutnenie srdcovej svaloviny, ktorá môže viesť k zlyhaniu srdca)
  • zápalové reakcie, ktoré sú dôsledkom poškodenia kardiomyocytov katecholamínmi
  • myokarditídy (zápaly srdcového svalu) vyvolané katecholamínmi
  • infarkt myokardu alebo rôzne ochorenia vlastného srdcového svalu vyvolané katecholamínmi
Two hands making heart sign with a heart-shaped walnut

O zdravie je potrebné sa starať.

 

Ako uvádza American Heart Association medzi faktory, ktoré celkové riziko vzniku srdcových ochorení potencujú, patria:

  • častejšie fajčenie – ktorého vplyv na vznik srdcových ochorení už je potvrdený,
  • nedostatok telesnej aktivity, prejedanie a následná obezita (dôsledkom zvýšených hladín nespotrebovanej glukózy v krvi).

Vysvetľujú to tým, že niektorí ľudia sa svoj chronický stres snažia zvládnuť a redukovať pitím alkoholu alebo častejším fajčením, čo spolu s chronickým stresom len viac a viac zvyšuje krvný tlak a postupne poškodzuje kardiomyocyty (bunky, ktoré tvoria srdce). To prispieva k upchávaniu ciev a zvyšuje sa tým riziko infarktu. Príznakmi sú bolesti hlavy, chrbta alebo brucha, problémy so spánkom a zlé prerozdelenie energie.

 

chronický stres a srdce

Zdravší životný štýl – zdravšie srdce.

 

Preto je namieste obmedziť príjem alkoholu a vyvarovať sa cigaretového dymu a vybudovať si iné stratégie na zvládanie stresu. Mali by tak urobiť zvlášť tí, ktorí už nejakým srdcovým a iným ochorením trpia.

Využite naše služby, ak sa chcete naučiť lepšie zvládať chronický stres.

 

Zdroje: fmed.uniba.sk – Stres a adaptácia, heart.org

Zdroj obr.: churchchrist.net, pixabay.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach