Čo je syndróm vyhorenia sme si priblížili v predošlom článku. V tomto príspevku sa  zameriame na štádiá a priebeh syndrómu vyhorenia.

Syndróm vyhorenia má gradujúci priebeh, vyvíja sa v štyroch štádiách. Rýchlosť prechodov medzi jednotlivými štádiami závisí od individuálnej tolerancie na záťaž. 

Prvé štádium je často označované ako idealistické nadšenie, v ktorom je človek plný energie, nadšenia, má vysoké ambície a ciele. Príznačným je vysoký pracovný zápal, aj keď ide o náročnú prácu s nie celkom optimálnymi podmienkami.

V druhom štádiu  emocionálne a fyzické vyčerpanie dosahuje vrchol možností. Človek si plne uvedomuje, že napriek vynaloženému úsiliu výsledky nezodpovedajú očakávaniam šéfa, organizácie. Neocenenie vedie k frustrácii, frustrácia k zvýšenému pracovnému tempu. Ľudia začnú pracovať ešte tvrdšie, ešte dlhšie, často i cez víkendy. Výsledkom vysokého nasadenia je psychické a fyzické vyčerpanie.

burn out stadia 2

Tretie štádium je označované ako dehumanizácia (zaznávanie, osočovanie) ľudí. Človek je unavený, rozčarovaný a sklamaný. Očakávania organizácie v stave vyčerpanosti sú neprimerane vysoké, ocenenie žiadne. Ľudia v tomto štádiu sa stávajú netrpezlivými a podráždenými vo vzťahu k svojmu okoliu. Niektorí sa uchyľujú k užívaniu stimulantov podporujúcich výkon, poprípade na preklenutie frustrujúcich období užívajú lieky na spanie.

Posledným štádiom je tzv. terminálne štádium. Syndróm vyhorenia sa v tomto štádiu u človeka prejavuje nasledovne: dochádza k strate akéhokoľvek pracovného zanietenia, strate životnej energie, negativizmu. Je to obdobie emocionálneho a telesného vyčerpania.

Syndróm vyhorenia alebo aj burn out syndróm ma v spoločnosti čoraz vyššie zastúpenie. Vyhorenie je proces, ktorý trvá určité obdobie – zvyčajne pár mesiacov, až rokov. Je nesmierne dôležité uvedomovať si signály svojho tela, ono nám pravidelne vedieť, kde sú naše hranice a limity.

Syndróm vyhorenia má progresívny charakter priebehu. Ak ste sa v niektorom štádiu syndrómu vyhorenia našli, začnite s tým pracovať čo najskôr. V ranných štádiách sa s ním bojuje lepšie.

Ak neviete, ako ste na tom a čo s tým, napíšte nám.

Pomôžeme Vám identifikovať aktuálne prežívanú úroveň stresu. Prostredníctvom štandardizovaných nástrojov zistíme Vašu mieru vyhorenia, pomôžeme a poradíme v ďalšom postupe. Viac informácií: naše služby.

charger

Zdroj:
Křivohlavý, J.: Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Avicenum, 131 s. ISBN 80-7169-551-3
Vidová, H et.kol.. 2014. Zvládanie záťažových a konfliktných situácií. Totem, 60 s. ISBN 978-80-971360-2-4

Zdroj obr: ordinacija.hr, moneyandwork.ru

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach