Ako je možné, že s tou istou situáciou sa niekto dokáže vysporiadať bez výraznejších ťažkostí a inému to spôsobí hraničný stres?

Vedci z Concordia University našli spôsob ako identifikovať tých najnáchylnejších na stres. Tieto poznatky môžu byť veľkým prínosom napr. pre zdravotný personál, ktorý bude vedieť eliminovať stres predtým ako sa vymkne spod kontroly.

Dôkazom je pulz

Profesor Jean-Philippe Gouin sledoval 76 študentov univerzity v priebehu menej stresových období na začiatku semestra aj vo vypätých chvíľach počas skúškového obdobia. Napriek tomu, že všetci čelili rovnakým výzvam prostredia počas skúšok, len u niektorých bol zaznamenaných významný distres.

Do spolupráce si prizval dvoch kolegov z Universtity of Quebec. Gouin meral variabilitu srdečnej činnosti (HRV) u participantov pri relaxe a v záťaži, keď mali myslieť na niečo, čo im spôsobuje najväčšie obavy. Popri HRV zaznamenávali aj nálady participantov v nestresových obdobiach na začiatku semestra a v období vysoko stresových tesne pred skúškami.

students

Zistili, že tí, ktorí vykazovali nižšiu úroveň variability srdečnej činnosti (HRV) už pri počiatočnej fáze znepokojenia, budú pravdepodobne prežívať vyššiu mieru stresu pri skúškach.

Gouin to interpretuje nasledovne: „V pokoji je dobré mať vyššiu variabilitu srdečnej činnosti (HRV). Poukazuje na to, že parasympatický nervový systém je plne angažovaný. Je to systém zodpovedný za reakcie organizmu typu „odpočívaj a zažívaj“ namiesto „bojuj alebo uteč“. Práve fáza „odpočívaj a zažívaj“, pri aktivácii parasympatického nervového systému, umožňuje organizmu šetriť a dopĺňať potrebnú energiu.“

Ak čelíte reálnej hrozbe, pravidelná tepová frekvencia vám pomáha vysporiadať sa so situáciou. Napríklad, v prípade, že by ste stretli v lese divoké zviera je dôležité, aby tepová frekvencia dosahovala konštatne vysoké úrovne, aby ste mohli utekať čo najrýchlejšie. Problém je,  ak vaše telo vykazuje rovnaké reakcie ak sa obávate niečoho, čo môže alebo nemusí nastať, ako napríklad skúška. V tom prípade môžete byť viac ohrození stresom.

Identifikovaním najnáchylnejších ľudí na stres, môžeme zasiahnuť skôr, ako dosiahnu bod zlomu. Takýmto spôsobom možno efektívnejšie eliminovať možné negatívne dôsledky stresu. Práve preto je dôležité mať objektívne nástroje merania stresu.

HRV output

Inštitút stresu ponúka diagnostiku variability srdečnej činnosti HRV. Jedná sa o neinvazívne vyšetrenie. Viac informácii tu.

Zdroj:
sciencedaily.com,
Jean-Philippe Gouin, Sonya S. Deschênes, Michel J. Dugas. Respiratory sinus arrhythmia during worry forecasts stress-related increases in psychological distress.

Zdroj obr.: youinc.com, amazonaws.com

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach