Zamyslite sa v horizonte posledného roku, čo všetko sa udialo vo Vašom živote. Označte ÁNO všetky možnosti, ktoré sa týkajú priamo vás. Tie, ktoré sa vás netýkajú označte nie.