Stres z peňazí nie je len záležitosťou eur a ich množstva.  Do veľkej miery je naše prežívanie ovplyvňované tým, ako o peniazoch uvažujeme.

Podľa výskumu, ktorý realizovala APA (American Psychological Asociation), peniaze spôsobujú 71 % Američanom stres. Som presvedčený, že sa to netýka len ich. Podobné štatistiky by mohli byť uplatniteľné aj na Slovensku. Za dôvody môžeme považovať úvery na bývanie, „život od výplaty do výplaty“, nesplnené sny, dlhy na kreditných kartách. Nie vždy je odpoveďou zarobiť viac.  Dočasne nám to môže maskovať symptómy, po určitej dobe sa ale úzkosť vracia.

Riešením – jednoduchým (aj zložitým) – môže byť celková zmena spôsobu myslenia. Ako uvažujete o peniazoch?

Ak bojujete so stresom spojeným s financiami (majetkom), skúste pouvažovať nad peniazmi v súlade s prijatím rád redukujúcich stres. Vyplývajú zo skúseností Inštitútu stresu a našej psychologickej praxe.

6 rád redukujúcich stres z peňazí

1. Potrebujete menej, ako si myslíte

Väčšina vecí, o ktorých ste presvedčení, že bez nich nie je možné žiť, sú považované za luxus. Dobrým príkladom sú mobily, autá, veľké šatníky… Komercionalizácia našej spoločnosti pracuje tvrdo na tom, aby do nás vnášala nepokoj. A vyhráva. Účelom je vyvolávať potrebu vlastniť niečo, bez čoho nie je možný život. Zdroj takýchto potrieb prináša
do našich životov obrovský stres.  

„Peniaze vás neurobia šťastnejšími, ale každý sa snaží ich získať.“ (Zig Ziglar)

Navštevujú nás ľudia, ktorí majú problémy so zaspávaním, sú vyčerpaní, bojujú s tlakmi nadriadených a naplánovanými cieľmi. Dôvodov je mnoho, často majú jedného menovateľa: potrebu byť niekým alebo mať niečo viac.

2. Peniaze vás neurobia šťastnejšími

Myslieť si, že peniaze urobia niekoho šťastnejším, je ilúzia, ktorú potvrdzuje veľké množstvo štúdií. Rozsiahly výskum vplyvu peňazí na prežívanie šťastia potvrdil jednoznačný trend. Peniaze majú  vplyv na prežívanú spokojnosť len do bodu, kedy zaisťujú pokrytie základných potrieb nám a našej rodine. Nad touto hranicou majú peniaze veľmi nízky vplyv na prežívanú spokojnosť.

Zdroj: Petr Ludwig, Prokrastinace

Zdroj: Petr Ludwig, Prokrastinace

Prečo tomu tak je? Príčinnou môže byť hedonistická adaptácia. Predstavte si, že túžite po novom Audi. Zadefinujete si jeho zadováženie ako cieľ a vytvoríte určitý plán. V lepšom prípade sa vám ho podarí dosiahnuť. Máte ho vo vlastníctve. Koľko sa z neho dokážete tešiť? Spravidla niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov. Potom sa to stáva normálom. Hedonistická adaptácia môže za skutočnosť, že si človek nečakane rýchlo zvykne. Petr Ludwig uvádza vo svojom diele výskum, v ktorom merali spokojnosť u ľudí, ktorí vyhrali veľký obnos peňazí v lotérii. Súbežne s nimi merali prežívanú spokojnosť u ľudí, ktorí sa práve ocitli na vozíčku. Asi po polroku bola prežívaná spokojnosť oboch skupín približne na rovnakej úrovni.

3. Peniaze nie sú najvyšším zmyslom života

Finančné ocenenie nie je dlhodobo motivujúcim faktorom. V štúdii skúmajúcej vzťah medzi finančným ocenením a spokojnosťou zamestnanca bolo zistené, že peniaze ovplyvňujú spokojnosť zamestnanca prvých 14 dní. Vyššia výplata nezvýši vašu spokojnosť v práci.

Róbert Kiyosaki vo svojom diele považuje ľudí pracujúcich len pre peniaze za najčastejších účastníkov krysích pretekov, ktorí zažívajú neustály stres z peňazí. Každý človek má sebahodnotu, obraz o sebe. Pokiaľ sa pracovná náplň nestretáva s určitým zmyslom, všetko, čo musí vykonávať, robí s odporom, nechuťou, obrovskou námahou. Ovplyvňuje to jeho sebaobraz aj sebavedomie. Prežívanú frustráciu si má raz mesačne možnosť kompenzovať. Príde výplata a teraz si kúpi, dopraje… Spravidla minie značnú časť peňazí, aby prežívanú frustráciu redukoval, vylepšil si obraz o sebe. A takto sa to mesiac čo mesiac opakuje.

Peniaze a stres

Naše odporúčanie: Nepracujte LEN pre peniaze, zamerajte sa na zmysel.

4. Túžba byť bohatšími ochudobňuje náš život

Človek má selektívnu pozornosť. Venujeme pozornosť tomu, čo je pre nás dôležité a, naopak, „vypúšťame“ to, čo vyhodnocujeme ako menej dôležité. Ak je cieľ vysoko nastavený, môže dochádzať k dvom zásadným situáciám ochudobňujúcim náš život. Túžba mať viac peňazí nás môže viesť k prílišnému zameriavaniu sa na budúcnosť, čo vedie k určitej otupenosti vnímania prítomných okamihov a následnej nespokojnosti so svojím životom. Druhým rizikom je naša ašpirácia, s akým „zápalom“ sa človek do napĺňania cieľa púšťa.

Hovorí o optimálnej urovni motivacie

Vzťah medzi motiváciou a výkonom vysvetľuje Yerkes-Dodsonov zákon. Vzťah medzi nimi nie je priamoúmerný. Neplatí, čím vyššia motivácia, tým vyšší výkon. Pri náročných úlohách (cieľoch) je dokonca žiaduca nižšia úroveň motivácie. Možno to poznáte. Tak veľmi po niečom túžime, až sa to stáva limitujúcim faktorom vo využití potenciálu a možností. Stojí nás to mnoho energie a generuje stres. Yerkes Dodsonov zákon

Z nášho pohľadu je múdrym rozhodnutím pracovať so svojimi túžbami, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú úroveň prežívanej spokojnosti.

5. Radosť z rozdávania peňazí

Veľkorysosť má nádherné výhody. Veľkorysí ľudia sú šťastnejší, zdravší, vďačnejší, spokojnejší a prežívajú hlbšie vzťahy s ostatnými. Je dôležité zamyslieť sa nad touto témou. Jedna z vecí, ktoré výrazne redukujú stres, je podarovať časť peňazí ďalej. Veľkorysosť je dosiahnuteľným cieľom, bez ohľadu na našu aktuálnu situáciu. Veľmi podobný vzťah bol preukázaný medzi prežívaným šťastím, zdravím a dobrovoľníctvom.

vplyv dobrovolnictva na nase zdravie

6. Stres z peňazí? Peniaze sú len nástroj

Vo svojej podstate nie sú peniaze ničím iným ako nástrojom, ktorým platíme za tovary a služby. Šetria nás od výroby vlastného oblečenia, nábytku a nástrojov. Vďaka nástroju peňazí sa môžeme venovať tomu, čo nás baví a v čom sme dobrí. Na oplátku platíme niekomu inému za tovary a služby, ktoré sú výsledkom jeho zručností a darov. To je všetko. To je ich zmysel. Ak ich máme dostatok na uspokojenie našich potrieb, nemali by sme prežívať stres zo zúfalej snahy získať viac.

Stres ma niekoľko negatívnych vplyvov na naše zdravie, často sa prejavuje  zvýšenou podráždenosťou, únavou a nervozitou. Bohužiaľ, peniaze sa považujú za jednu z top príčin spôsobujúcich stres.

Cestou môže byť práve zmena uvažovania o nich. Začať si užívať naše životy trochu viac namiesto toho, aby sme mali stres z peňazí.

 

Zdroj obr.: studentskefinancie.sk, psychologon.cz

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach