Syndróm vyhorenia je v modernej spoločnosti čoraz častejšie diskutovaným slovným spojením. Za možné príčiny tohto trendu môžeme považovať spoločensky cenené hodnoty: peniaze, kariéru, úspech.

Za možné príčiny, prečo sa do vyhorenia dostávame, môžeme považovať túžbu a hon za spoločensky cenenými hodnotami: peniazmi, kariérou, úspechom. Tieto hodnoty môžu život človeka za určitých okolností výrazne obohatiť, za iných výrazne ochudobniť.

burnout-1

Vysoké a dlhodobé pracovné nasadenie v kontra pozícii s nízkou mierou ocenenia, zlou atmosférou, nejasne definovanými  cieľmi a právomocami sa hromadia, až sa postupne pretransformujú do stavu úplného vyčerpania, apatie, nechuti, nezáujmu o spoločnosť a ľudí.

Syndróm vyhorenia je proces, ktorý postupne prechádza od ľahších k zložitejším štádiám. V poslednom, terminálnom štádiu, môže mať dlhodobo nepriaznivý vplyv na zdravie človeka, vzťahy a pracovný výkon.

 

 

 10 príznakov syndrómu vyhorenia:
 1. Vyčerpanie
  Vyčerpanie sa prejavuje, ak sa cítite neustále unavení, bez ohľadu na to, akú činnosť vykonávate. Vyčerpanie môže byť emocionálne, mentálne alebo fyzické.
 2. Nedostatok motivácie
  Ak vás už máločo nadchne a nemáte vnútornú motiváciu k práci, pravdepodobne stojíte tvárou tvár syndrómu vyhorenia. Ráno odchádzate s nechuťou do práce a deň v práci sa vám neskutočne vlečie.
 3. Frustrácia, cynizmus a ďalšie negatívne emócie
  Možno máte pocit, že vám nezáleží na tom, čo robíte a ste sklamaní zo všetkého. Je pravda, že každý človek z času na čas prežíva negatívne obdobie, ktoré ale netrvá pridlho. Ak negatívne naladenie trvá dlhšie obdobie, je to dôvodné podozrenie na syndróm vyhorenia.
 4. Kognitívne vyčerpanie
  Syndróm vyhorenia ovplyvňuje pozornosť a sústredenie. Ak je človek v ohrození, pozornosť aj zmysly sa aktivujú v plnej miere, negatívny stimul je vnímaný ako hrozba. Krátkodobé pôsobenie takýchto podnetov je pre človeka prirodzené, ľudský mozog aj telo sa s nimi vie efektívne vysporiadať a vrátiť do rovnovažného stavu. Pri dlhodobom pôsobení ľudský organizmus nestíha regenerovať, a tak dochádza ku kognitívnemu vyčerpaniu. Prejavuje sa rozbiehavými myšlienkami, nepozornosťou, stratou koncentrácie, zábudlivosťou, neschopnosťou zapamätať si obsah.
 5. Slabý pracovný výkon
  Aktuálny pracovný výkon nezodpovedá výsledkom a nastaveniu porovnateľnému z predošlých rokov. Pracovné výsledky sú kolísavé. Ako ste na tom?
 6. Medziľudské problémy na pracovisku
  Máte v poslednej dobe viac konfliktov s ostatnými ľuďmi? Rozprávate sa omnoho menej s kolegami v práci alebo s členmi rodiny? Prežívate nepríjemné pocity až obavy zo stretnutí s ľuďmi vo vašom okolí?  Príznakom syndrómu vyhorenia môže byť aj duševná neprítomnosť v priebehu rozhovorov s ľuďmi.
 7. Znížená starostlivosť o seba
  Ľudia trpiaci syndrómom vyhorenia sú často propagátormi nezdravého spôsobu života, nadmerne pijú, fajčia, jedia nezdravé jedlá a majú nedostatok spánku. Myslia si, že svoj problém vyriešia liekmi na spanie alebo alkoholom.
 8. Pracovná posadnutosť
  Pracovná posadnutosť sa prejavuje prílišnou starostlivosťou o prácu, aj keď sa v práci nenachádzate. Nedokážete vypnúť myšlienky na prácu vo svojom osobnom čase?
 9. Pokles spokojnosti
  Negatívne sprievodné javy ako nespavosť, zlá životospráva, pokles výkonnosti ovplyvňujú náš obraz o samom sebe. Z toho dôvodu dochádza k poklesu sebavedomia, čo priamo vplýva na prežívanie životnej spokojnosti.
 10. Zdravotné problémy
  Chronický stres vytvára vážne zdravotné problémy – depresie, obezitu, zažívacie problémy alebo problémy so srdcom. Syndróm vyhorenia má podobný klinický obraz ako depresia, preto ťažké stavy vyhorenia môžu viesť až k potrebe liečby antidepresívami.

Našli ste v niektorom z príznakov? Neváhajte a kontaktujte nás.

Zdroj: karierainfo.zoznam.sk, forbes.com
Zdroj obr: combehance.net

Komentáre

komentáre

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach